Bedrijfsdirecteur in een bedrijfseenheid van stad Antwerpen

Antwerpenaren verwachten van de stad een doordacht beleid en een efficiënte dienstverlening. Zo zien ze zich verzekerd van een aangename, veilige en leefbare stad.  Bedrijfsdirecteuren coördineren de beleidsdoelstellingen in verschillende sectoren. Inspirerend leidinggeven zit hen in het bloed. Word jij een van hen? Op dit moment is er een concrete vacature voor Bedrijfsdirecteur van de bedrijfseenheid Financiën. We leggen ook een werfreserve aan voor bedrijfsdirecteuren in andere sectoren. Stel je daarom zeker kandidaat.  

 

Wat doe je? 

 

Meer dan een half miljoen Antwerpenaren telt de stad. Voor hen en voor de vele bezoekers, bedrijven, pendelaars en studenten zetten alle stadsmedewerkers zich dagelijks in. Dat doen ze onder het inspirerend leiderschap van bedrijfsdirecteuren. Deze managers zijn lid van het managementteam en voeren samen de bestuursakkoorden uit.  

 

 • Je voert de bestuursakkoorden van de stad en haar districten uit voor de doelstellingen die aansluiten bij de kern van je bedrijfseenheid.
 • Je geeft de verschillende doelstellingen mee vorm en werkt de operationele planning uit.  Zo werk je vanuit een regiestoel actief mee aan een straffe stad. Dit doe je onder andere door de regie te voeren over alle betrokken diensten heen. Je zorgt voor de voortgang, besluitvorming, monitoring en bijsturing.
 • Je stuurt verschillende afdelingen binnen jouw beleidsdomein aan en zorgt voor synergie tussen deze verschillende afdelingen.
 • Als changemanager stuur je de organisatie continu bij in functie van de wijzigende behoeftes.  
 • Je vertegenwoordigt je bedrijfseenheid in het managementteam. Als lid van het managementteam werk je bovendien collegiaal mee aan de doelstellingen die geleid worden door andere bedrijfsdirecteurs en aan de globale kwaliteit van de organisatie en de werking van de stedelijke groepsbrede dienstverlening.  
 • Je neemt opdrachten op in functie van het gezamenlijk bereiken van resultaten van het managementteam.  
 • Op basis van je ervaring draag je een onderbouwde visie op de verschillende beleidsdomeinen uit. 
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur van stad Antwerpen.

 

Wat verwachten we van je?  

 

 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een managementfunctie waar je verschillende diensten aanstuurde, leiding gaf en een visie ontwikkelde en implementeerde. 
 • Je hebt ervaring in complexe materie, grote complexe projecten en aansturen op strategisch niveau. 
 • Je hebt een open geest en weet een overkoepelende beleidsvisie te ontwikkelen en te implementeren binnen de grootstedelijke context van Antwerpen. 
 • Je hebt affiniteit met een of meer beleidsdomeinen van de stad Antwerpen.
 • Als inspirerende peoplemanager stimuleer je medewerkers in hun opdracht. Je moedigt ze aan om zelf initiatief te nemen, en hakt knopen door waar nodig.  
 • Je hebt een grondige kennis over de bevoegdheidsverdeling tussen de wetgevende en uitvoerende organen: raden, colleges, voorzitters, burgemeester, algemeen directeur, financieel directeur … 
 • Je hebt een goede kennis van financieel en bestuurlijk management.
 • Je hebt kennis van het decreet lokaal bestuur en het bestuursdecreet of bent bereid dit snel en grondig aan te leren.
 • Je bent zeer loyaal en leidt de bedrijfseenheid op een open en collegiale manier.  

 

Voorwaarden  

 

 • Je hebt de Belgische nationaliteit.
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma dat je ook kan voorleggen bij contractering. 
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in het hoger management (het aansturen van verschillende diensten, het ontwikkelen, implementeren en bijsturen van beleidsaspecten).
 • Je voldoet aan de algemene sollicitatievoorwaarden van de stad Antwerpen.

 

 

Wat bieden we je?  

 

 • Je start bij één van de bedrijfseenheden van de stad met een contract van onbepaalde duur met een mandaatopdracht voor een periode van 5 jaar.
 • Je werkplek is Den Bell (Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen).  
 • Je wordt in dienst genomen als bedrijfsdirecteur (level 21). Je verdient een minimum bruto maandloon van minstens 8 907,56 euro. Je huidige anciënniteit en relevante ervaring wordt meegenomen bij de bepaling van je loon.
 • Je wordt mandaathouder voor een periode van 5 jaar. Als de opdracht vroegtijdig wordt beëindigd, kan de mandaatopdracht aangepast of stopgezet worden. 
 • Bij een gunstige jaarlijkse evaluatie kan een variabele verloning worden betaald. Daarnaast ontvang je een aantal vergoedingen zoals maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, een eindejaarstoelage, een variabele managementvergoeding en een smartphone met abonnement. In deze functie wordt er een bedrijfswagen voorzien.
 • We leggen een werfreserve aan van 3 jaar. 
 • We verwelkomen diversiteit. We focussen op je kwaliteiten, niet op je afkomst, religie, geboortejaar, geaardheid of beperkingen. 

 

Selectieprocedure en -data 

 

De selectie bestaat uit (data onder voorbehoud):

 

 • Een cv-screening in de week van 15 april
 • Een verkennend gesprek in de week van 22 en 29 april
 • Een assessment in de week van 6, 13 of 20 mei
 • Een sollicitatiegesprek met thuisopdracht in de week van 10 of 17 juni

 

Solliciteer

 

 • Solliciteer ten laatste op 14 april 2024. 
 • Heb je een beperking die een aanpassing vraagt aan de selectie of werkvloer? Mail voor het einde van de afsluitdatum voor sollicitaties een kopie van je attest naar aanpassingselectie@antwerpen.be.  
 • Als je correct hebt gesolliciteerd, ontvang je meteen een automatische bevestiging in je mailbox. 

 

Heb je nog vragen?  

 

Mail naar bedrijfsdirecteur@antwerpen.be of bel ons gerust even op: 

 

 • vragen over de selectieprocedure: Annick Bontenakel – dossierbeheerder – 0470 56 38 80  
 • vragen over de vacature: Valérie Blyweert – recruiter – 0494 34 56 24  

 

Succes!