Leidinggevende team klimaattransitie

Antwerpen wil tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn. We focussen daarvoor op samenwerking, proceswerking, innovatie, fondsen en slim datamanagement. Ben jij de verbinder en innovator die een boost geeft aan het Antwerpse klimaatbeleid?

 

 

Wat doe je?

 

Samen met andere Europese steden engageert de stad zich om tegen 2030 minstens 50% minder CO2 uit te stoten. Tegelijk wil de stad tegen 2050 klimaatneutraal én weerbaar zijn tegen de effecten van klimaatverandering. 

 

 • Je bent leidinggevende van de cel Governance & Innovatie van de afdeling Klimaat & Leefmilieu.
 • Je stuurt een team aan van een 5-tal medewerkers. Je geeft samen met hen sterke ondersteuning aan de afdeling op vlak van klimaatgovernance, stakeholdermanagement, innovatiewerking en (Europese) fondsenwerving.
 • Je draagt actief bij aan de goede werking van de governance-structuur van het Klimaatplan 2030. Je werkt dan voor de onafhankelijke Klimaatregisseur, de adviserende Klimaatraad, de stadsinterne Klimaatkamers en hun onderliggende werkgroepen.
 • Je zorgt mee voor planning, uitvoering en permanente opvolging van het gebiedsgerichte project Linkeroever Klimaatneutraal. En dat in het kader van de deelname van de stad Antwerpen aan de EU Missie ‘100 klimaatneutrale en slimme steden’.
 • Je bepaalt, in overleg met je directeur en het team van Klimaat & Leefmilieu, de prioriteiten en het portfolio voor innovatietrajecten en fondsenwerving.
 • Je organiseert mee het interne en externe stakeholdermanagement zodat een sterk netwerk van belanghebbenden zich engageert tot het mee uitvoeren en verder versterken van het Klimaatplan 2030.
 • Je zorgt met je medewerkers voor sterke ondersteuningsinstrumenten (Klimaattrajecten, Innovatieruimte, Klimaatfonds, subsidiewerking, datamanagement …) die gemakkelijk toepasbaar zijn door collega’s die actief zijn binnen de thema’s klimaat en leefmilieu.
 • Je ontwikkelt een visie en strategie. Je stuurt planning, projecten, instrumenten en innovaties aan die leiden tot een toonaangevend, vernieuwend en sterk ondersteund klimaatbeleid.
 • Je zorgt voor een permanente wisselwerking en samenwerking tussen je eigen team, de beleidswerking en publiekswerking van de afdeling en andere afdelingen.
 • Je zorgt dat er geleerd wordt uit processen, projecten en experimenten. En dat die kennis toegankelijk is en gedeeld wordt.
 • Je werkt onder leiding van en rapporteert aan de directeur van de afdeling Klimaat & Leefmilieu.

 

Wat verwachten we van je?

 

 • Je wil graag concreet en zichtbaar bijdragen aan een beter klimaat.
 • Je bent een sterke leidinggevende met ervaring in projectmanagement.
 • Je brengt kennis van systeeminnovatie en transitiemanagement mee naar de stad.
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring waarvan minstens 3 in het initiëren, uittekenen en begeleiden van complexe processen waar vele actoren bij betrokken zijn.
 • Je bent een sociale netwerker die weet hoe partners en inwoners geïnspireerd kunnen worden om samen mee te stappen in de Antwerpse klimaatuitdaging.
 • Je hebt een sterk strategisch inzicht en vertaalt dat vlot operationeel.
 • Je herkent je in de waarden van de stad. Je wil je inzetten voor een beter Antwerpen.

 

Meer info

 

Stadsontwikkeling wil de stad Antwerpen voortdurend vernieuwen en verbeteren. Met als toekomstvisie een veerkrachtige en leefbare stad. 

 

www.antwerpenvoorklimaat.be brengt helder in beeld wat de klimaatambities voor het Antwerpen van morgen zijn en welke concrete acties en maatregelen daaruit voortvloeien.

 

Het doel is om de stad klimaatneutraal en klimaatrobuust te maken. De stad wil die ambities waarmaken in nauwe samenwerking met de hele stadsgemeenschap.

 

Voor de uitwerking en uitvoering van het Klimaatplan is een governance-structuur uitgetekend waarin een onafhankelijke klimaatregisseur en een Klimaatraad een belangrijke rol spelen. Doel is om ieder die bij kan dragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen te betrekken en samen het stedelijke klimaatbeleid verder te versterken, om kennis te delen en elkaar te inspireren, om samen te werken aan projecten.

 

Voorwaarden

 

.   

Wat bieden we je?

 

 • Je start bij Stadontwikkeling in Den Bell (Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen) met een contract van onbepaalde duur voor een langlopende opdracht (zeker tot 2030). Deze functie wordt gefinancierd met middelen van het Vlaamse Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dat loopt tot 2030. Daarna zoeken we samen met jou naar een nieuw project bij Klimaat & Leefmilieu of bij de stad.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van 4.758,10 euro bij 5 jaar relevante ervaring of 5.249,74 euro bij 10 jaar relevante ervaring. Je loonpakket kan je berekenen met de loonsimulator. Gebruik daarvoor je officiële functietitel: coördinator (A4-niveau). 
 • Je krijgt ook veel extra voordelen: maaltijdcheques, vergoeding voor woon-werkverkeer via fiets of openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, vakantiegeld, eindejaarspremie, smartphone met abonnement, kortingen en promoties in winkels en recreatieparken, opleidingen en een goede werk-privébalans: een werkweek van 38 uren, 35 vakantie- en 14 officiële feestdagen, werk in de Antwerpse regio en ruimte voor flex- en thuiswerk.
 • We leggen een werfreserve aan van 6 maanden.
 • We verwelkomen diversiteit. We focussen op je kwaliteiten, niet op je afkomst, religie, geboortejaar, geaardheid of beperkingen.

 

Selectieprocedure en -data

 

De selectie bestaat uit:

 

 • cv-screening: 9 oktober
 • stap 1 bestaat uit verkennende gesprekken: 12 oktober in de namiddag
 • stap 2 bestaat uit assessments: 19 oktober in de voor- en namiddag
 • stap 3 bestaat uit sollicitatiegesprekken met een case: 2 november in de namiddag

 

Je moet minstens 3 op 5 punten of 60% behalen per competentie om door te gaan naar een volgende stap en te slagen voor de selectie.

 

Bereid je goed voor

 

 

Solliciteer nu

 

 • Solliciteer ten laatste op 27 september 2023 (verlengd tot 08 oktober).
 • Heb je een beperking die een aanpassing vraagt aan de selectie of werkvloer? Voeg tijdens je sollicitatie een kopie toe van je attest.
 • Als je correct hebt gesolliciteerd, ontvang je meteen een automatische bevestiging in je mailbox.

 

Heb je nog vragen?

 

Mail naar leidinggevende_klimaattransitie@antwerpen.be of bel ons gerust even op:

 • vragen over de selectieprocedure: Annick Bontenakel – dossierbeheerder – 0470 56 38 80
 • vragen over de vacature: Laura Kas – recruiter – 0494 37 50 62

 

Succes!